• Verplichte kantinediensten

  3 jul 2022
 • Waarom stellen we verplichte kantinediensten in?

   

  De afgelopen jaren is het steeds moeilijker gebleken om vrijwilligers te vinden die de kantinediensten willen draaien. Dit heeft ertoe geleid dat de kantine niet altijd open is. Dit is natuurlijk een kwalijke zaak. Als vereniging zijn we ook afhankelijk van de inkomsten uit de kantine. Deze inkomsten zorgen er o.a. voor dat we voldoende kader kunnen aantrekken om de club naar een hoger niveau te tillen en bijv. leuke activiteiten kunnen organiseren. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het welzijn van onze vereniging.

 • Wat betekent dit voor jou?

  Vanaf dit seizoen worden alle teams verplicht om vrijwilligers te leveren die op zaterdag een bardienst draaien.

  Een bardienst bedraagt 2 uur. Op de website wordt een rooster gepubliceerd waarop je kunt zien wanneer welk team aan de beurt is. Het team dat aan de beurt is, moet altijd een vrijwilliger leveren, ongeacht of het team op die dag een wedstrijd heeft. Ben je ingeroosterd en kun je de betreffende dienst niet draaien, ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger. Het niet invullen van de bardienst, levert een boete van € 75,- per keer op. We gaan ervan uit dat het niet zo ver hoeft te komen. De teammanagers zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van de vrijwilligers. Zij worden hierover nog nader geinformeerd.

  Vooralsnog geldt deze verplichting alleen voor de zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur. In de toekomst wordt dit uitgebreid met doordeweekse dagen.

  Wanneer iedereen zijn plicht vervuld, ben je 1 keer, hooguit 2x per seizoen aan de beurt.

  Een kleine moeite toch om onze club draaiende te houden?

  Nadere informatie volgt nog.