• Sporten met de Stadspas

 • Je kind een jaar laten sporten met de Stadspas

  Met de Stadspas kun je je kind een seizoen laten sporten bij onze vereniging.

  De gemeente betaalt mee aan het abonnement bij de sportclub.

  De spelregels:

  •   Je kind is onder de 18 jaar en heeft een geldige Stadspas
  •   Je kind mag één sport kiezen en mag niet tijdens het schooljaar overstappen naar een andere sportvereniging of sportschool.
  •   Als de sportcontributie nu betaald wordt door het Jeugdsportfonds, dan moet uw kind die periode eerst   afmaken. Daarna kan je kind met de Stadspas sporten.
  •   De maximale jaarvergoeding is € 300,-.


  De meeste sportverenigingen vergoeden ook sportkleding of sportschoenen. Is dit niet het geval? Dan kun je de de scholierenvergoeding aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Om de contributie met de Stadspas te voldoen, hebben wij het nummer op de achterkant van de Stadspas nodig. Dit nummer begint met 6064..

  Wanneer je de factuur voor de contributie ontvangt, geef je het nummer van de Stadspas zo snel mogelijk door, zodat wij de contributie kunnen innnen.

  Let op!

  Na 1 maart kunnen wij maar de helft van de contributie innen bij de gemeente. Kunnen wij dus niet op tijd de volledige contributie innen, zul je zelf het restant moeten bijbetalen