• Samenwerking de Penningmaster voor inning contributie

  20 aug 2023
 • Beste leden van Zuidoost United,

  Het bestuur is verheugd om mede te kunnen delen dat wij vanaf dit seizeon een overeenkomst zijn aangegaan met de Penningmaster voor het innen van de lidmaatschapscontributie.

  Wie is De PenningMaster?
  De PenningMaster helpt clubs met het incasseren van de contributies.
  Door de volledig online inning van de contributiegelden ontzorgen zij onze club van A tot Z!

  Wat betekent dit voor jou?
  De facturen worden vanaf dit seizoen (2023-2024) verstuurd en geïnd door de PenningMaster.
  Let op! Facturen die betrekking hebben op het seizoen 2022-2023 of eerder worden nog afgehandeld via ClubCollect.

 • Werkwijze:
  Concreet betekent de samenwerking met De PenningMaster dat zij je contributie verwerken.
  Je ontvangt binnenkort de eerste e-mail waarin De PenningMaster zich voorstelt en je de mogelijkheid biedt om je contributie in 1 of in 4 termijnen te voldoen.

  1. Alle leden ontvangen vanuit De PenningMaster een e-mail met uitleg, met daarin eenkeuzemogelijkheid om in 1 x of maximaal 4 termijnen te betalen. In deze mail ontvang je meteen een iDEAL-betaallink als je de contributie in 1x wil voldoen.
  2. Wil je gebruik wilt maken van betaling in termijnen, geef je dit door aan De PenningMaster zodat zij maandelijks de juiste iDEAL-betaallink naar je kunnen versturen.


  Administratiekosten en termijnbetalingen
  Met het bestuur van Zuidoost United is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen € 18,- per seizoen.
  Deze kosten worden verdeeld over de 4 termijnen opgeteld bij de contributie.
  Mocht je de contributie in 1x voldoen, komen er uiteraard geen extra kosten bovenop.

  Vergoedingen via derden
  Wanneer je gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding, zoals JeugdFonds Sport, om de contributie te voldoen, dien je deze zélf aan te vragen.
  Neem contact op met je intermediair om deze aanvraag in werking te stellen.
  Mocht u gebruik maken van deze regeling of in het bezit zijn van een Stadspas is het van belang dat je dit ook doorgeeft aan De PenningMaster, zodat zij deze gegevens in het systeem kunnen zetten.
  Wanneer de vergoeding is ontvangen zal De PenningMaster eventueel contact met je opnemen, indien er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dien jezelf aan De PenningMaster te voldoen.

  Let op!
  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die De PenningMaster en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt je, rechtstreeks contact opnemen met De PenningMaster, indien je om welke reden dan ook, niet in staat denkt te zijn om in de afgesproken 4 termijnen uw contributie te voldoen. Wij zullen dan samen met je op zoek gaan naar een passende oplossing.
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van De PenningMaster, al je vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen. leden@dossiers.depenningmaster.nl
  3. De PenningMaster heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen. Natuurlijk gaan wij als bestuur en De PenningMaster als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
  4. De PenningMaster gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van de club.


  Contact
  Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij je door naar de website van De Penningmaster; www.DePenningMaster.nl.
  De medewerkers van De PenningMaster zijn bereikbaar per e-mail via leden@dossiers.depenningmaster.nl of telefonisch op 088-1222240

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel sportief succes maar vooral plezier in het lopende
  seizoen 2023 – 2024!