• Partners

    Meer informatie over partnership mogelijkheden? neem dan contact op met onze communicatieafdeling via: info@zuidoostunited.nl

  • VAZO

    Zuidoost United is aangesloten bij VAZO, gelegen in Amsterdam Zuidoost. VAZO behartigt al 30 jaar met succes de belangen van het bedrijfsleven aan de zuidoostkant van Amsterdam en langs de Amstel. Leden van de VAZO ontmoeten elkaar maandelijks tijdens de ledenborrel en treffen elkaar in kleiner gezelschap tijdens ledenlunches, themabijeenkomsten en workshops.

    De VAZO is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en zit periodiek aan tafel met de bestuurders van de gemeentelijke en landelijke overheid. Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger is de VAZO voor haar leden de spreekbuis over onderwerpen als veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en de promotie van dit moderne, eigentijdse woon- en werkgebied.

  • Sponsor GOUD