• Opzeggen lidmaatschap Zuidoost United

  6 mei 2020
 • Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen en nu?
  We zouden het heel jammer vinden, maar wat als je je lidmaatschap bij Zuidoost United wil opzeggen?
  Hoe kan ik opzeggen?
  Opzeggen kan alleen via het uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier vind je hier.

  Let op:
  Opzeggen kan niet bij trainers, leiders, bestuursleden, barmedewerkers of andere vrijwilligers. Ook is het niet mogelijk om via de mail op te zeggen.

  Uitsluitend opzeggingen via het uitschrijfformulier worden geaccepteerd.

  Wanneer kan ik opzeggen?
  Wil je aan het einde van het seizoen stoppen,  dan dient je opzegging van het  lidmaatschap vóór 1 juni bij ons binnen te zijn.

  Tussentijds opzeggen
  Leden die in de loop van het seizoen opzeggen hebben geen recht op teruggave van contributie.
  Tussentijds opzeggen komt de continuïteit van een team niet ten goede.
  Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel
  seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten, gebaseerd op het ledenaantal.
  Denk verder aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting en van kosten door de KNVB
  of het bestellen van spelmaterialen.

   
  Langdurige afwezigheid
  Teruggave contributie wegens langdurige afwezigheid door blessure, ziekte, werk, uitzending of schoolstage.
  Leden die een langdurige periode afwezig zijn vanwege een gegronde reden kunnen teruggave aanvragen van een deel van de contributie. Er zijn echter wel wat spelregels:

  •     Men moet minimaal 5 maanden aaneengesloten afwezig zijn (geen wedstrijd geen training).
  •     Er moet een gegronde reden zijn. Dat kan zijn afwezigheid door ziekte, een ernstige blessure, uitzending vanuit het werk, of een schoolstage.
  •     De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend, met verklaring van arts, school of werk.
  •     Teruggave wordt alleen gegeven als eerst het volledige contributiebedrag is betaald.
  •     Teruggave betreft enkel een vast bedrag, dat ongeveer overeenkomt met een half jaar contributie, onder aftrek van de vaste seizoensbijdrage aan de KNVB.


  Wil je bij een andere club gaan spelen?
  De nieuwe vereniging schrijft de speler in. De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven. Dit kan b.v. zijn als er achterstand is in de betaling van contributie of boetes e.d.). Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond.

  Zie ook procedure KNVB bij overschrijvingen: Procedure overschrijvingen