• Hulp nodig bij het betalen van de contributie?

  24 okt 2021
 • Jeugdfonds Sport Amsterdam

  Wil je sporten bij een club, maar is de contributie een probleem?
  Dan kan je een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je een stadspas hebt, een uitkering hebt, zzp'er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport Amsterdam kan je helpen!

  Hoe werkt het?
  Een aanvraag kan:
  1. Via een ‘intermediair’. Dat is een ouder- en kindadviseur, een (gym)docent, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker. De aanvraag wordt samen met jou online ingediend.

  2. Via www.stichtingsina.nl/sport Je doet dan online zelf een aanvraag. De intermediairs van stichting 'Samen is niet alleen' nemen contact met je op over de status van de aanvraag.

  Wat is het bedrag?
  Het Jeugdfonds Sport Amsterdam vergoedt maximaal 300 euro voor contributie en attributen. Hogere kosten voor jaarcontributie komen voor rekening van de ouders. Zorg dat je het juiste contributiebedrag aanvraagt.  Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de club betaald. Je ontvangt zelf geen geld. Heb je ook spullen nodig? Vraag die direct aan bij de aanvraag. Je ontvangt dan een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel of de sportclub zelf als daar attributen worden uitgegeven.

  Als de contributie lager is dan €300,-per jaar, kan het bedrag dat overblijft worden gebruikt voor een aanvraag voor attributen. Per aanvraag is het bedrag voor attributen maximaal €80,-.
  Ná 1 maart wordt er maximaal €40,-vergoed. Een vergoeding voor attributen wordt als voucher uitgegeven en kan binnen 4 maanden bij de opgegeven winkel worden besteed.
  Een losse aanvraag voor enkel attributen wordt niet in behandeling genomen.
  Let op: houd er rekening mee dat de producten worden vergoed zoals die zijn omschreven op de waardebon.

  Aanvraagperiode
  De aanvraagperiode loopt van 1 september t/m 31 augustus, maar gedurende het hele sportjaar is starten met sporten mogelijk. Aanvragen die na 1 juli worden ingediend, worden pas goedgekeurd voor het nieuwe sportjaar dat start op 1 september

  Vóór 1 maart wordt de contributie vergoed tot maximaal €300,-per jaar.
  Ná 1 maart wordt er maximaal €150,-vergoed tot het eind van hetsportjaar.
  Check vóór het indienen van de aanvraag wat de kosten zijn voor jouw sportactiviteit.
  Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport Amsterdam? Lees hier verder.

 • Stadspas

  Met de Stadspas kunt u uw kind een jaar laten sporten bij onze vereniging.

  De gemeente of het Jeugdfonds Sport betalen (mee aan) het abonnement bij de sportclub.
  De spelregels:
  1. Uw kind is onder de 18 jaar en heeft een geldige Stadspas
  2. Uw kind mag één sport kiezen en mag niet tijdens het schooljaar overstappen naar een andere sportvereniging of sportschool.

  Als de sportcontributie nu betaald wordt door het Jeugdsportfonds, dan moet uw kind die periode eerst afmaken. Daarna kan uw kind met de Stadspas sporten.
  De maximale jaarvergoeding is € 300,-.

  De meeste sportverenigingen vergoeden ook sportkleding of sportschoenen.
  Is dit niet het geval? Dan kunt u de scholierenvergoeding aanvragen.