• Vrijwilligersbeleid

 • Zuidoost United is een vereniging die draait op vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging.
  Het is uitermate belangrijk dat onze (jeugd)leden, bezoekers en overige betrokkenen, in een veilig sportklimaat kunnen sporten.
  Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden, maar als vereniging moeten we toch bepaalde eisen stellen om de veiligheid van onze jeugd te garanderen.
  Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst kunnen blijven werken met integere vrijwilligers, geldt de onderstaande procedure.

  We hebben dit besluit genomen, omdat een goed aannamebeleid ernstige problemen kan voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

  Zuidoost United neemt de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  1. Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  2. De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;
  3. Voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;
  4. Bij gecontracteerde vrijwilligers worden (mogelijke) referenties gecheckt.


  We hopen via deze weg de aspirantvrijwilligers en onze leden te hebben geïnformeerd.

  Bestuur Zuidoost United