• Algemene ledenvergadering 7 juni 2022

  27 mei 2022
 • Best lid,

  Graag nodigen we je uit voor de Digitale Algemene ledenvergadering dinsdag 7 juni om 19.00 uur

  De vergadering zal gehouden worden in de kantine op het Sportpark.


  Agenda:

  • 19:00 -19:05 Opening ALV
  • 19:05 - 19:10 Notulen ALV april 2021
  • 19:10 - 19:20 Afronden seizoen 2021 – 2021
  • 19:20 - 19:25 Vaststellen contributie 2022 – 2023
  • 19:25 - 19:35 Financieel jaarverslag 2021-2022
  • 19:35 - 19:45 Verslag secretaris
  • 19:45 - 20:00 Voorstel ouder / vrijwilligersbijdrage
  • 20:00 - 20:05 Oproep Kascommissie, vrijwilligers
  • 20:05 - 20:15 Ontwikkelingen / afpsraken komend seizoen
  • 20:15- 20:20 Rondvraag

  Mocht je alvast vragen of aandachtspunten voor het bestuur hebben om te bespreken tijdens de ALV, mail deze dan naar het secretariaat: secretariaat@zuidoostunited.nl

  We zien je graag op dinsdag 7 juni 2022

   
  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Zuidoost United