• Algemene ledenvergadering 2 juli 2024

  1 jul 2024
 • Beste leden,

  Op 20 juni is er een mail verstuurd met de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering 2024 om 19:00 uur.

  De agenda is als volgt:

  · 19:00 - 19:10 Opening ALV

  · 19:10 - 19:20 Notulen ALV

  · 19:20 - 19:30 Bestuursverkiezingen

  · 19:30 - 19:40 Jaarverslag Algemeen/Secretariaat

  · 19:40 - 19:50 Jaarverslag Financieel

  · 19:50 - 20:00 Vrijwilligersbijdrage

  · 20:00 - 20:10 Jaarverslag

  · 20:10 -20:20 Beantwoorden ingezonden vragen


  Nog even het volgende:

  Ø Aanmelden als nieuw bestuurslid? Deadline 27 juni 2024

  Ø Inzage Hardcopy financieel jaarverslag? graag verzoek mailen als ‘vraag’.

  Mocht je alvast vragen of aandachtspunten hebben voor het bestuur om te bespreken tijdens de ALV, mail deze uiterlijk 72 uur voor de vergadering naar secretariaat@zuidoostunited.nl

  We zien je graag op 02 juli 2024

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Zuidoost United